Späť na:  www.poruba.ekoboss.sk     Fotogaléria zo stavania:  Album 2017     Staršie ročníky:  2007   2008   2009   2010   2011  2012 2013  2016


 

Stavanie mája v roku 2017

 (nedeľa podvečer, 30. apríla 2017)

 

 

     

   Stavanie Mája v tomto roku navonok prebehlo v bežných koľajách, ale predsa len isté významné odlišnosti a oživenia by sa tam dali nájsť. Predovšetkým je treba pripomenúť, že naša výborná milá a neúnavná Porubanka už predsa len má za sebou bohatú históriu a postupne na ňu a jej členov dolieha plynutie času. Vďaka jej za všetko pekné, čo v Porube zaspievala a predviedla. Nová generácia ešte len dorastá a tak pod dozorom skúsenejších Porubankárov začínajú vypĺňať vyprázdnené pozície. Tak tomu bolo v tomto roku pri stavaní Mája. Dolu dedinou sa priam symbolicky, spoločne vo voze aj s Májom viezli, spievali a hrali skúsení veteráni aj ich nádejní nástupcovia. Svedčilo im výborne a dúfajme, že nešlo iba o túto jednu akciu, ale postupne to bude aj naopak - mladí podrastú, zosilnejú a Porubanka sa bude k nim môcť pridať a pospomínať.

   Rovnako aj samotné dvíhanie Mája, hoci bolo v réžii osvedčených "dlhoročných" Porubských mládencov, bolo výrazne posilnené našimi mladými hasičmi. Máj bol v tomto roku dlhý (môj odhad bolo okolo 20 - 21 metrov), ale hlavne dosť hrubý, ešte mokrý a ťažký, takže dal zabrať. Pomohol rebrík, laná, skúsenosti starších a sila mladých. Dopadlo to dobre. Na záver sme mali trochu oživenie v podobe výstupu na postavený Máj kvôli odviazaniu lán a potom sa už mohlo zapiť a pokračovať na Majálese v Starej krčme.

 

Album - stavanie mája 2017

 

 

Späť na:  www.poruba.ekoboss.sk     Fotogaléria zo stavania:  Album 2017     Staršie ročníky:  2007   2008   2009   2010   2011  2012 2013  2016